معنی و ترجمه کلمه زمخت و ناصاف تهیه کردن به انگلیسی زمخت و ناصاف تهیه کردن یعنی چه

زمخت و ناصاف تهیه کردن

scabble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها