معنی و ترجمه کلمه زمخت کردن به انگلیسی زمخت کردن یعنی چه

زمخت کردن

coarsen
gross
rough

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها