معنی و ترجمه کلمه زمخت به انگلیسی زمخت یعنی چه

زمخت

blowsy
blowzy
churlish
clumsy
coarse
crass
crude
gross
hard
heavyset
impolite
incult
raucous
rough
rude
rugged
tough

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها