معنی و ترجمه کلمه زمستانى به انگلیسی زمستانى یعنی چه

زمستانى

brumal
brumous
hibernal
hiemal
winter
winterish
wintery
wintry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها