معنی و ترجمه کلمه زمستان را در بیهوشى بسر بردن به انگلیسی زمستان را در بیهوشى بسر بردن یعنی چه

زمستان را در بیهوشى بسر بردن

hibernate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها