معنی و ترجمه کلمه زمینه به انگلیسی زمینه یعنی چه

زمینه

background
base
basis
conspectus
context
design
ground
groundwork
outline
root
setting
sketch
tendency
terrain
theme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها