معنی و ترجمه کلمه زمین بلندکه در آن ایستاده سخنرانى کنند به انگلیسی زمین بلندکه در آن ایستاده سخنرانى کنند یعنی چه

زمین بلندکه در آن ایستاده سخنرانى کنند

platform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها