معنی و ترجمه کلمه زمین را دورزدن به انگلیسی زمین را دورزدن یعنی چه

زمین را دورزدن

circumnavigate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها