معنی و ترجمه کلمه زمین ساحلى دستخوش جزر و مد به انگلیسی زمین ساحلى دستخوش جزر و مد یعنی چه

زمین ساحلى دستخوش جزر و مد

tideland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها