معنی و ترجمه کلمه زمین فیزیک به انگلیسی زمین فیزیک یعنی چه

زمین فیزیک

geophysics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها