معنی و ترجمه کلمه زمین مرطوب به انگلیسی زمین مرطوب یعنی چه

زمین مرطوب

wetland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها