معنی و ترجمه کلمه زمین مسطح و پست نزدیک رودخانه به انگلیسی زمین مسطح و پست نزدیک رودخانه یعنی چه

زمین مسطح و پست نزدیک رودخانه

holm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها