معنی و ترجمه کلمه زمین هاى خارج از محوطه ملک به انگلیسی زمین هاى خارج از محوطه ملک یعنی چه

زمین هاى خارج از محوطه ملک

outland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها