معنی و ترجمه کلمه زمین پست ساحلى که به وسیله سد بندى مزروع گردد به انگلیسی زمین پست ساحلى که به وسیله سد بندى مزروع گردد یعنی چه

زمین پست ساحلى که به وسیله سد بندى مزروع گردد

polder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها