معنی و ترجمه کلمه زنان باده گسار به انگلیسی زنان باده گسار یعنی چه

زنان باده گسار

maenad
menad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها