معنی و ترجمه کلمه زناى به عنف به انگلیسی زناى به عنف یعنی چه

زناى به عنف

ravishing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها