معنی و ترجمه کلمه زناى محصن یا محصنه به انگلیسی زناى محصن یا محصنه یعنی چه

زناى محصن یا محصنه

adultery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها