معنی و ترجمه کلمه زناکارانه به انگلیسی زناکارانه یعنی چه

زناکارانه

extramarital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها