معنی و ترجمه کلمه زنبقى ها به انگلیسی زنبقى ها یعنی چه

زنبقى ها

gladiola
hemerocallis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها