معنی و ترجمه کلمه زنبورى به انگلیسی زنبورى یعنی چه

زنبورى

reticulate
retiform
vespal
vespine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها