معنی و ترجمه کلمه زنبور عسل به انگلیسی زنبور عسل یعنی چه

زنبور عسل

bee
bumblebee
honeybee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها