معنی و ترجمه کلمه زنجبیلى به انگلیسی زنجبیلى یعنی چه

زنجبیلى

gingery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها