معنی و ترجمه کلمه زنجبیل شامى به انگلیسی زنجبیل شامى یعنی چه

زنجبیل شامى

elecampane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها