معنی و ترجمه کلمه زنجبیل پرورده به انگلیسی زنجبیل پرورده یعنی چه

زنجبیل پرورده

gingerbread

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها