معنی و ترجمه کلمه زنجره داراى سر مخروطى به انگلیسی زنجره داراى سر مخروطى یعنی چه

زنجره داراى سر مخروطى

sharpshooter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها