معنی و ترجمه کلمه زنجره درختى به انگلیسی زنجره درختى یعنی چه

زنجره درختى

treehopper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها