معنی و ترجمه کلمه زنجره و جیرجیرک دشتى به انگلیسی زنجره و جیرجیرک دشتى یعنی چه

زنجره و جیرجیرک دشتى

cicada

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها