معنی و ترجمه کلمه زنجیرى به انگلیسی زنجیرى یعنی چه

زنجیرى

catenarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها