معنی و ترجمه کلمه زنجیر طلا یا گردن بند و یا طوق طلا به انگلیسی زنجیر طلا یا گردن بند و یا طوق طلا یعنی چه

زنجیر طلا یا گردن بند و یا طوق طلا

carcanet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها