معنی و ترجمه کلمه زنجیر مساحى یا پیمایشگرى به انگلیسی زنجیر مساحى یا پیمایشگرى یعنی چه

زنجیر مساحى یا پیمایشگرى

surveyor's chain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها