معنی و ترجمه کلمه زنجیر کردن به انگلیسی زنجیر کردن یعنی چه

زنجیر کردن

chain
enchain
enfetter
manacle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها