معنی و ترجمه کلمه زندانى آزاد شده به قید شرف به انگلیسی زندانى آزاد شده به قید شرف یعنی چه

زندانى آزاد شده به قید شرف

probationer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها