معنی و ترجمه کلمه زندانى بودن به انگلیسی زندانى بودن یعنی چه

زندانى بودن

wear stripes

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها