معنی و ترجمه کلمه زندانى شدن به انگلیسی زندانى شدن یعنی چه

زندانى شدن

imprisonment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها