معنی و ترجمه کلمه زندانى به انگلیسی زندانى یعنی چه

زندانى

inmate
jailbird
prisoner
termer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها