معنی و ترجمه کلمه زندان ایالتى به انگلیسی زندان ایالتى یعنی چه

زندان ایالتى

state prison

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها