معنی و ترجمه کلمه زندان دولتى به انگلیسی زندان دولتى یعنی چه

زندان دولتى

state prison

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها