معنی و ترجمه کلمه زندان کردن به انگلیسی زندان کردن یعنی چه

زندان کردن

can
lockup
prison

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها