معنی و ترجمه کلمه زنده باد به انگلیسی زنده باد یعنی چه

زنده باد

viva


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها