معنی و ترجمه کلمه زنده بینى به انگلیسی زنده بینى یعنی چه

زنده بینى

biopsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها