معنی و ترجمه کلمه زنده دلى به انگلیسی زنده دلى یعنی چه

زنده دلى

activity
verve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها