معنی و ترجمه کلمه زنده دل به انگلیسی زنده دل یعنی چه

زنده دل

dapper
dashing
lighthearted
skylarker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها