معنی و ترجمه کلمه زنده زایى به انگلیسی زنده زایى یعنی چه

زنده زایى

viviparity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها