معنی و ترجمه کلمه زنده سازى به انگلیسی زنده سازى یعنی چه

زنده سازى

anabiosis
reviviscence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها