معنی و ترجمه کلمه زنده شدن به انگلیسی زنده شدن یعنی چه

زنده شدن

liven
quicken
revive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها