معنی و ترجمه کلمه زنده ماندن به انگلیسی زنده ماندن یعنی چه

زنده ماندن

survive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها