معنی و ترجمه کلمه زنده و فعال بدون هوا و اکسیژن به انگلیسی زنده و فعال بدون هوا و اکسیژن یعنی چه

زنده و فعال بدون هوا و اکسیژن

anaerobic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها