معنی و ترجمه کلمه زنده کردن به انگلیسی زنده کردن یعنی چه

زنده کردن

quicken
resurrect
resuscitate
vitalize
vivify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها