معنی و ترجمه کلمه زنده کننده به انگلیسی زنده کننده یعنی چه

زنده کننده

quickening
resuscitator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها