معنی و ترجمه کلمه زندگى بخشیدن به انگلیسی زندگى بخشیدن یعنی چه

زندگى بخشیدن

animate
enliven
vitalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها